Doneer

Er zijn verschillende manieren om bij te dragen aan de projecten van Susila Dharma Nederland:

    • Een eenmalige gift, al dan niet bestemd voor een project naar keuze .
    • U kunt direct overschrijven op onze bankrekening: ABN Amro rekening NL07ABNA0515376566 , met vermelding van het te begunstigen project, of voor algemeen doel.
    • Een doorlopende maandelijkse bijdrage: u kunt voor een vast maandelijks bedrag ons werk en de projecten steunen, zodat wij kunnen rekenen op uw support. Uiteraard krijgt u ons jaarverslag toegestuurd.
     Hiervoor geeft u uw eigen bank opdracht een vast bedrag maandelijks over te maken naar onze bankrekening:    ABN Amro rekening NL07ABNA0515376566

In geval van grotere donaties (erfenissen, legaten),  of wanneer u een speciale wens heeft om op uw eigen manier bij te dragen,  gaarne contact opnemen met de voorzitter: info@susiladharma.nl