I Protect Me

I Protect Me is een project in Zuid-Afrika met als doel kinderen, jongens en meisjes, en kwetsbare volwassenen de instrumenten in handen te geven om misbruik te kunnen weerstaan door voor zichzelf en anderen op te kunnen komen met eenvoudige zelfverdedigingstechnieken maar vooral door te leren grenzen te stellen en bij anderen te respecteren. Helaas is sexueel misbruik in Zuid Afrika aan de orde van de dag.
De visie van het project is een Zuid Afrika waar mannen en vrouwen gelijk worden behandeld en waar persoonlijke grenzen worden gerespecteerd.

IPM wil het doel realiseren door op scholen en in gemeenschappen te werken aan drie met elkaar verbonden bedreigingen: genderongelijkheid, geweld op school, thuis en in de gemeenschap, en HIV en AIDS.
IPM maakt gebruik van de trainingsmethoden van het Dolphin-programma, een NGO sinds 1998 actief in Nairobi, Kenia , die intussen een miljoen jongens en meisjes heeft bereikt.
Op middelbare scholen wordt de methode van WijsWeerbaar uit Groningen gevolgd, wijsweerbaar.nl

De trainingen worden gratis gegeven op scholen waar de kinderen geen of heel weinig lesgeld hoeven te betalen. Het begint met bijeenkomsten van de hele school en per groep. Daarna worden wekelijks lessen per klas gegeven door Prevention Workers. Dat zijn meestal volwassen vrijwilligers uit de lokale gemeenschap die de taal spreken en de lokale cultuur kennen. Ze worden geholpen door Peer Trainers, jongeren uit dezelfde buurt.
Leerlingen van middelbare scholen, ouder dan 14 jaar, worden IPM Ambassadors, die als oudere broers en zussen de Prevention workers helpen op lagere scholen op naschoolse clubs.
Op elke middelbare school is een Learner Committee die het programma begeleid, ze geven de prioriteiten aan en informeren de Prevention Workers over de lokale schoolcultuur. Alle IPM werkers zijn herkenbaar aan hun rode T-shirts met IPM logo.

IPM is in 2013 als pilot gestart op 5 lagere scholen en heeft inmiddels meer dan 6000 kinderen bereikt. In 2018 is het project uitgebreid naar middelbare scholen. Er wordt nauw samengewerkt met lokale overheden en schoolbesturen. Door nieuwe trainers op te leiden wil IPM steeds meer scholen bereiken.