Anisha

Het woord ‘Anisha’ betekent; ‘uit het donker naar het licht’ en het werk van dit project belichaamt die positieve insteek.

De oorsprong van dit project gaat terug naar een ervaring in de sloppenwijken van de stad Bangalore, India, 1998. Valli Rajan zag elke dag op weg naar school kinderen die sliepen op de daken en niet naar school gingen, en ze vroeg zich af welke toekomst deze kinderen tegemoet gingen. Valli verzamelde een kleine groep toegewijde vrijwilligers om zich heen en ving aanvankelijk kleine kinderen op, in de allerarmste wijken van de stad.
Inmiddels is de focus van Anisha verlegd naar agrarische gebieden buiten de stad, om mensen daar te helpen met overleven op het platteland, zodat ze niet hoeven te vluchten naar de overbevolkte stedelijke gebieden.

india1    india2ANISHA is nu een klein agrarisch project in de afgelegen Martialli region in Zuid India. Hoewel er in Martialli vooral boerderijen zijn in eigen bezit, hebben de inwoners toch slecht toegang tot voldoende en gezond eten. Dat komt deels door de hoge kosten van chemische bestrijdingsmiddelen en de overgang naar gewassen die voldoende geld opbrengen.
Landbouwpraktijken op het platteland van India zijn sterk afhankelijk geworden van het gebruik van pesticiden en kunstmatige bemesting, met als gevolg dat de aarde raakt uitgeput. De lokale bevolking kan niet meer in haar onderhoud voorzien en moet zich noodgedwongen verplaatsen naar stadse buitenwijken waar hun evenmin een rooskleurige toekomst wacht.

Anisha leert kleine boeren en landarbeiders om hun voedselvoorziening te verbeteren door organische landbouwmethoden. De aanleg van groentetuintjes voor landarbeiders wordt gepromoot met lokale zaden uit de zadenbank van Anisha, waardoor goedkoop wordt gewerkt in zelfhulp groepen en waarmee initiatieven worden gegenereerd die inkomsten verhogen.

Sinds 2006 heeft Anisha meer dan 1000 boeren in de Martialli region getraind in organische landbouw en meer dan 400 landarbeiders geholpen bij het opstarten van groentetuintjes. De focus voor de toekomst ligt bij het bereiken van meer inwoners van Martialli, opdat die hun eigen gezond voedsel kunnen gaan verbouwen.

Momenteel bevindt Anisha zich in Fase II, waarin de vooruitgang duidelijk zichtbaar wordt; de opbrengsten zijn verbeterd, de boeren worden zelfstandiger en het trainingscentrum groeit.

india3
Sinds twee jaar zijn de activiteiten verlegd naar een Kitchen Garden Project, waarin 1400 leerlingen van middelbare scholen is geleerd om keukentuintjes aan te kleggen en te onderhouden. Daarmee kunnen hun families hun dieet gezonder maken en geld besparen.