Privacyverklaring

De Stichting Susila Dharma Nederland houdt gegevens bij van haar donateurs, zoals naam, adres, woonplaats, emailadres (indien verstrekt) en telefoonnummer (indien verstrekt) en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de verwerking van bijdragen en giften.

De Stichting verstrekt de gegevens van haar donateurs uitsluitend aan hen, die diensten voor de vereniging uitvoeren, zoals de toezending van een nieuwsbrief en andere berichten betreffende gebeurtenissen, de registratie van donaties voor de boekhouding voor zover die voor de betreffende verwerking noodzakelijk zijn.

Alle aan de Stichting toevertrouwde informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Indien u uw mailadres hebt verstrekt wordt dit uitsluitend gebruikt om informatie te sturen die de Stichting betreft, zoals nieuwsbrieven dan wel bijzondere berichten of om reguliere correspondentie met u te voeren.

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

U kunt te allen tijde vragen om inzage van de gegevens die wij van u hebben vastgelegd. Stuur daarvoor een mail aan info@susiladharma.nl