Roda Viva

Susila Dharma Nederland ondersteunt het sociale project Roda Viva van Susila Dharma Portugal in Lissabon, dat helpt bij de integratie van mensen uit de vroegere Portugese kolonien.

Roda Viva helpt kinderen en adolescenten, die te maken hebben met sociale problemen, zoals absentie en schoolverlating, werkeloosheid, misbruik, zwangerschap op jonge leeftijd. Er nemen nu 171 kinderen en jongeren in deel, vanaf 4 maanden tot 25 jaar oud. Er is contact met ruim 90 gezinnen uit gemeenschappen met beperkte middelen, die kampen met integratieproblematiek. De kinderen komen Portugal, India, Angola, Kaapverdië, Brazilië,  São Tomé e Príncipe.

crechekleutersIn de creche krijgen baby’s en peuters individuele aandacht in een sfeer van emotionele en lichamelijke veiligheid. De verantwoordelijkheid voor het groeiproces van het kind wordt gedeeld met het thuisfront. Er zijn ongeveer 20 kinderen in de leeftijd van 4 maanden tot 3 jaar.

De persoonlijke en sociale ontwikkeling van kinderen in de kleuterschool wordt bevorderd door een prettige en veilige omgeving te scheppen en bij te dragen aan gelijke kansen voor iedereen. We richten ons op het bevorderen van leerprocessen en vrije expressie. In de klas worden meerdere talen gebruikt als teken van vriendschap en begrip voor de wereld om ons heen.  In de eerste klas van 2,5 tot 4 jaar zitten 21 kinderen, evenals in de tweede klas van 4 tot 6 jaar.

smurffeestvoetbal

In de naschoolse opvang proberen we een prettige omgeving voor elk kind te scheppen zodat het zich kan ontspannen en zichzelf kan uiten in een sfeer van begrip, respect en acceptatie, naast hulp aan elk kind bij socialiseren in de groep. De activiteiten zijn breed, van hulp bij huiswerk, computerles, kook workshop, dansles. De groep is van 6 tot 13 jaar, totaal 30 kinderen.

Bij de jeugdgroep van circa 80 jongeren is het doel is de sociale vaardigheden en de kwaliteit van leven van tieners te ondersteunen en verbeteren, die risico’s lopen door sociale uitsluiting en niet-functionele gezinnen. De activiteiten zijn bijvoorbeeld hulp bij huiswerk, voetbal, dansles en muziekles, vakantiekampen.

Daarnaast leveren wij diensten met een centrum dat psycho-pedagogische hulp levert aan kinderen en jongeren met leeproblemen en emotionele en gedrags stoornissen. We hebben professionele mediators voor gezinshulp voor kwetsbare gezinnen.

Meer info op www.assubud.org