YUM Vocational Training Center

Kleine geschiedenis van de Yayasan Usaha Mulia
Aan het eind van de zestiger jaren gingen drie buitenlanders de armen van Jakarta helpen. Wilbert Verheyen, Zuster Rina Ruigrok en Mark Wessels begonnen met een mobiele medische kliniek en later een klein hospitaal voor de allerarmsten. Alle drie waren Subudlid en met hulp van die organisatie werd in 1975 de Yayasan Usaha Mulia (YUM) gesticht. Met als doelstelling het verschaffen van medische zorg, sociale ondersteuning en onderwijs aan de armen en daklozen van Indonesië.
YUM zette het werk van de drie stichters voort met een serie gezondheids projecten, onderwijs en werkverschaffing. Op de piek van de activiteiten verschafte YUM diensten aan 50.000 mensen per jaar.
Als gevolg van de economische crises in de late jaren negentig kwamen er minder fondsen binnen en moesten activiteiten worden gesloten en nam het aantal klanten erg af.
In 2005 werd een nieuw bestuur benoemd die zich als doel stelde YUM duurzaam te maken, de kwaliteit van de projecten te verhogen om uiteindelijk hulp te kunnen bieden aan meer armen en daklozen in Indonesië.

VC gebouw

YUM Vocational Training Center
Indonesië heeft in de afgelopen jaren niet veel vooruitgang geboekt bij het terug dringen van jeugdwerkeloosheid. Jongeren in de leeftijd van 15 tot 29 jaar vormen bijna een derde van het arbeidsvolume. De werkeloosheid bij jongeren is vijf maal hoger dan bij volwassenen. Daarom is het cruciaal voor een kans op de arbeidsmarkt om technische vaardigheden te ontwikkelen. Indonesië heeft hiervoor geen effectief nationaal overheidsprogramma voor  kansarme jongeren.
In juli 2011 werd YUM uitgenodigd om lid te worden van het Clinton Global Initiative, waarbij YUM zich tot taak stelde om een Technical Training Center op te richten op het platteland van Indonesië. YUM werkt nu in een gebied van Centraal Kalimantan met circa 13000 inwoners waar de helft van de bevolking moet rondkomen van minder dan één euro per dag. De moeite van de bevolking om aan armoede te ontsnappen ligt voor een groot deel aan hun gebrek aan technische vaardigheden.
VC pcYUM heeft een centrum voor beroepsonvc kpasterderwijs opgericht in het subdistrict  Bukit Batu, waar nu 150 jongeren per maand les krijgen in diverse onderwerpen als computerkennis, Engels, naailes, kapster, kookles en solicitatie vaardigheden. Engels en computerkennis staan niet op het curriculum van scholen in de omgeving. Die sturen hun leerlingen naar het VTC voor bijscholing. Het VTC geeft ook naailes en kookles aan volwassenen en onderwijs in meubelmaken. Er is een cursus voor nachtwakers in samenwerking met de lokale politie.

De opleidingen zijn gecertificeerd door de ministeries van werkgelegenheid en onderwijs

Er is een slaaphuis om docenten en studenten uit omliggende subdistricten te kunnen herbergen.

In 2019 heeft SD Nederland nog geld gedoneerd  om een overgang tussen donors te financieren .

 

plattegrond