Borneo Football International Foundation

De Borneo Football International Foundation (BFIF) is een innovatief project dat door sport bij wil dragen aan de opleiding en gezondheid van honderden jongeren in Centraal Kalimantan. In Centraal Kalimantan leven verschillende etnische groepen in een omgeving die zwaar te lijden heeft van ontbossing, waardoor er nauwelijks natuurlijke hulpbronnen zijn. Landbouw is moeilijk en er is veel werkeloosheid. Scholen geven alleen les in de ochtend en daarom is er behoefte aan een gezonde en veilige tijdsbesteding in de middagen. Er is een groeiend probleem met alcohol, drugs en bendes.
Voetbal is de meest populaire sport van de wereld en brengt mensen van verschillende achtergronden bij elkaar. Door een vriendelijke en veilige omgeving te bieden maken de verschillende groepen vrienden met elkaar en leren ze over andere plaatsen en gewoontes.

BFIF werkt op drie gebieden: voetbal, onderwijs en gezondheid-voeding. Maar de hoofdactiviteit is voetbal voor groepen van 15 tot 25 jongens en meisjes in de leeftijd van 7 tot 18 jaar.

BFIF geeft aan de kinderen voorlichting over drugs, roken en alcohol. In het afgelopen jaar zijn meer dan 13000 versterkende drankjes uitgedeeld. 53 kinderen zijn gesubsidieerd om deel te nemen aan engelse les en computerles in het VTC van YUM. 200 kinderen kregen schoolmaterialen en 25 kregen een subsidie om hun schoolgeld te betalen.
Meisjes vormen 30% van het totaal aantal deelnemers aan de programma’s.

SDNL steunt het project door kinderen te sponsoren.

teams-bfifmeisjes-fbif