Praktijk

  • Het SD Nederland- bestuur bestaat geheel uit vrijwilligers, die regelmatig bij elkaar komen en tussendoor contact onderhouden over lopende zaken. De Stichting heeft geen betaalde werknemers in dienst.
  • Bestuursleden ontvangen geen beloning. Noodzakelijke onkosten worden vergoed.
  • SDN is lid van een overkoepelende organisatie, Susila Dharma International Association (SDIA), en neemt actief deel aan jaarvergaderingen en beleidsvorming daarvan.
  • Waar mogelijk worden projecten door één van de bestuursleden persoonlijk bezocht, vaak als onderdeel van een internationale bijeenkomst van Susila Dharma.
  • Elk jaar verschijnt een jaarverslag waarin verantwoording wordt afgelegd aan de donoren en andere geïnteresseerde partijen over het gevoerde beleid.
  • De financiële transacties worden jaarlijks gecontroleerd door een onafhankelijke accountant of kascommissie. Het beheer van het belegde vermogen is uitbesteed aan een professionele organisatie.
  • Het algemene beleid van de Stichting wordt periodiek bijgesteld: Beleidsplan 2020 – 2024