Visie

Bapak Muhammed Subuh Sumohadiwidjojo, oprichter van Subud  (1901 -1987):

“ Sociaal werk verschaft activiteiten en opent wegen waarmee ons hart en onze emoties gevormd worden om onze medemensen te helpen en lief te hebben. Sociaal werk is een teken van het medeleven tussen mensen, van de hechte verbintenis tussen mensen in hun gevoelens tegenover elkaar; het is een teken van de verbinding tussen de ene ziel en de andere.”

“ Het belangrijkste is, dat we iets doen om het leven van mensen in deze wereld te verbeteren. Dit is wat Bapak ook voortdurend zegt: het is natuurlijk belangrijk om geld te verdienen, maar we moeten nooit onze menselijkheid vergeten, de beschaving en de cultuur van ons leven in deze wereld.”

“ We geven liefdadigheid aan iedereen, zonder onderscheid te maken naar nationaliteit, sociale positie of levensomstandigheden. We hoeven niets terug te krijgen, in welke vorm dan ook, van degenen die we helpen.”

Siti Rahayu Wiryohudoyo, oudste dochter van Bapak M.S. Sumohadiwidjojo:

” Vanuit het bewustzijn dat je een schepsel van God bent dat gezegend is om een mens te worden, is het een verplichting voor je om wat God je ook maar gegeven heeft, te delen met anderen. Als je kennis hebt, dan moet je die kennis delen met andere mensen. Als je rijk bent, dan moet je een deel van je vermogen delen met andere mensen. Dus wat je dan doet in je dagelijkse leven, kan gezien worden als een goede daad. Dit is de reden dat alle religies sociale activiteiten hebben en liefdadigheid, want het doel daarvan is iets van jezelf te geven aan andere mensen die het minder goed hebben dan jij.”

Vrijwillige Gezondheidsorganisatie van India, 1986

“ Vergeet nooit dat communicatie van twee kanten komt. Vraag mensen naar hun problemen. Probeer hun meningen en gezichtspunten aan het licht te brengen. Luister zorgvuldig naar hun antwoorden. Die zijn heel belangrijk om je te helpen beslissen wat je wilt overbrengen. Luisteren helpt om vertrouwen op te bouwen. Luisteren helpt je om prioriteiten te identificeren.”