YUM Children

Kleine geschiedenis van de Yayasan Usaha Mulia
Aan het eind van de zestiger jaren gingen drie buitenlanders de armen van Jakarta helpen. Wilbert Verheyen, Zuster Rina Ruigrok en Mark Wessels begonnen met een mobiele medische kliniek en later een klein hospitaal voor de allerarmsten. Alle drie waren Subudlid en met hulp van die organisatie werd in 1975 de Yayasan Usaha Mulia (YUM) gesticht. Met als doelstelling het verschaffen van medische zorg, sociale ondersteuning en onderwijs aan de armen en daklozen van Indonesië.
YUM zette het werk van de drie stichters voort met een serie gezondheids projecten, onderwijs en werkverschaffing. Op de piek van de activiteiten verschafte YUM diensten aan 50.000 mensen per jaar.

Als gevolg van de economische crises in de late jaren negentig kwamen er minder fondsen binnen en moesten activiteiten worden gesloten en nam het aantal klanten erg af.
In 2005 werd een nieuw bestuur benoemd die zich als doel stelde YUM duurzaam te maken, de kwaliteit van de projecten te verhogen om uiteindelijk hulp te kunnen bieden aan meer armen en daklozen in Indonesië.

YUM Children
YUM verzorgt sponsorships voor kinderen van 6 tot 20 jaar in West-Java. Arme families worden geholpen met geld voor schoolboeken en andere benodigdheden, een schooluniform en schoolgeld. Het programma zorgt ook voor een tweejaarlijkse medische keuring en bijeenkomsten met de ouders. De gezinnen van de kinderen worden regelmatig bezocht door een sociale werker die controleert of het kind wordt aangemoedigd regelmatig naar school te gaan en goede studieresultaten te halen.

Een sponsorship voor de lagere school is  €125 per jaar en voor de middelbare school € 215.

YUM cihildrenyum muziek

 

 

 

 

 

 

“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.” – Nelson Mandela

Uit het YUM jaarrapport 2017:
Hoewel we nog steeds berichten ontvangen dat kinderen de school verlaten om extra inkomsten voor de familie te verwerven of om te trouwen, zijn we dankbaar voor alle hulp die we krijgen om ze in school te houden: het ministerie van scociale zaken, Jakarta street kids, Global Concern Group van UWCSEA Singapore en de vele individuele sponsors. In Cipanas worden nu 164 kinderen ondersteund.

Actueel
Susila Dharma Nederland sponsort vijf kinderen in het schooljaar 2020-2021.

Tholib heeft zijn eindexamen in zijn zak en gaat nu verder op de universiteit, management studeren. Het plan was dat hij 5 september zijn nieuwe studiegenoten zou ontmoeten maar door corona zit hij nog thuis en volgt online onderwijs. In het begin had hij er moeite mee, maar nu begint hij het wel leuk te vinden. Zijn vader ondersteunt hem financieel maar omdat die als los werkman geen vast inkomen heeft, kijkt Tholib uit naar een bijbaantje om in ieder geval zijn collegegeld zelf te kunnen betalen.

Nilam is ook klaar en zoekt nu werk. Maar ook zij heeft last van de coronacrises omdat kantoren en bedrijven op dit moment erg kieskeurig zijn met nieuw personeel. Haar moeder is bakker en haar vader verkoopt haar brood huis aan huis. Terwijl ze wacht op een uitnodiging voor een gesprek helpt Nilan haar moeder en maakt soms een traditionele cake, Pandan Cake, die ze aan haar vrienden verkoopt.

Hadi zit nu in zijn laatste jaar. Hij zou eigenlijk vorig cursusjaar 6 maanden stage hebben moeten lopen, maar door de coronaellende heeft hij er maar 3 kunnen afmaken als monteur bij Pada Jaya Motor. Daarna moest hij online lessen volgen op zijn smartphone. Gelukkig heeft hij kort geleden op school een interview gehad voor een nieuwe stageperiode.

Miryanti is het jongste kind in de familie. Ze is een onafhankelijk en behulpzaam meisje. Ze woont samen met haar vader, haar broer werkt en woont in Bandung. Haar vader werkt op een boerderij en voor wat extra inkomen fokt hij schapen. Haar moeder is vorig jaar aan diabetes overleden. Miryanti volgt nu het laatste jaar van een cursus horeca, en ook zij studeert nu online, want de school ligt in de rode zone.

De school van Heni ligt in de blauwe zone, wat betekent dat ze steeds een week op school zit en dan weer een week thuis online. Ze zit nu in de hoogste klas van senior high school met science als haar hoofdvak. Ze hoort altijd bij de 10 beste leerlingen van haar klas, in het laatste semester was haar gemiddelde score 90 % voor 15 onderwerpen. Ze heeft al een paar keer met de scheikunde olympiade mee gedaan.

Fira zit in de tweede klas van Senior High met sociale wetenschappen in haar lespakket. Ze is intern want ze woont ver van school. Ze komt alleen voor de vakanties naar huis. Ze heeft een talent voor schoonheidsspecialiste en ze hoopt daar een vervolgopleiding in te kunnen doen. Haar vader werkt in de bouw en haar moeder is bewaker in een villa. Sinds het begin van de coronacrises hebben ze allebei geen volledig salaris meer ontvangen.

Pera zit in de eerste klas van Senior High. Hoewel de school in de rode zone ligt gaat ze toch elke dag naar school met een masker. Ze heeft een probleem met haar gehoor omdat ze als jong meisje uit een schommel is gevallen. Ze is een gretige leerling die actief aan de lessen deelneemt. Ze komt ook vaak naar de bibliotheek van YUM om bij te leren. Ze hoopt later lerares te worden.