Colombia

Mis Corazones Alegres, verzorging voor een twintigtal arme, hulpbehoevende ouderen in Medellin